Vinster 2017-06-14T07:33:53+00:00

Fyra spår

– mätbara vinster

 Restidsvinsterna beräknas till omkring 13 miljarder kronor. Med stationer i Bergsbrunna och Alsike visar kalkylerna att varje satsad krona ger omkring 1,7 kronor tillbaka. Detta gör fyrspåret till en av de mest lönsamma satsningarna i landet.

Mellan Uppsala–Märsta kan omkring 100 00o nya bostäder byggas. 60 000 ligger redan i plan. Räknar vi även med effekterna längs Norrlandskusten och ner mot Stockholm talar vi om bortåt 230 000 bostäder, som påverkas av fyrspåret.

I Uppsala kommun planeras för ytterligare 70 000 nya jobb till 2050 och runt Arlanda skapas minst nya 30 000 redan till 2025. Antalet arbetsplatser i kommunerna längs hela stråket Stockholm–Uppsala bedöms öka med omkring 235 000 nya arbetsplatser – flest i landet!

År 2010 nås knappt 500 000 arbetsplatser inom 60 minuter med kollektivtrafik. Med bättre kommunikationer kommer drygt 950 000 arbetsplatser att nås inom 60 minuter med kollektivtrafik 2030.

Källor: Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige.

– Reviderade framskrivningar till år 2050. Rapport 1:2012 och underrapport:  Modellbaserad fördelning av befolkning och sysselsättning på mindre områden i Östra Mellansverige. För åren 2020, 2030, 2040 och 2050.