Tänk på helheten

“Sverige slutar inte norr om Uppsala. En satsning på dubbelspår på Ostkustbanan skulle gynna hela järnvägssystemet, skriver Ingela Bendrot.” (Uppsala Nya Tidning, 2017). 25 juli publicerade Uppsala Nya Tidning en debattartikel skriven av Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan. Läs debattartikeln här.

2017-08-21T08:47:06+00:00 August 21, 2017|