Stärkt konkurrenskraft 2017-06-14T07:27:26+00:00

Fyra spår

– stärkt konkurrenskraft

Fyra spår stärker regionens globala konkurrens och leder till att fler jobb skapas.

  1. Minst 100 000 nya jobb skapas av ökad befolkning och ekonomisk aktivitet. Uppsala kommun räknar med ytterligare 70 000 arbetstillfällen till 2030, varav hälften inom kunskapsintensiva tjänster. 30 000 fler jobb skapas i anslutning till Airport City Stockholm. Därtill kommer befolkningstillväxten att generera ökad köpkraft och efterfrågan.
  2. Ett starkare Arlanda. Ökad tillgänglighet till Arlanda stärker flygplatsens konkurrenskraft och banar väg för fler internationella direktflyg. Flygplatsens navfunktion förstärks. En nedläggning av Bromma år 2038 ställer ökade krav på Arlandas funktion.
  3. Näringsliv, universitet och innovationssystem kopplas samman i landets starkaste tillväxtaxel – Stockholm–Hagastaden–Kista–Uppsala.
  4. Bättre kompetensmatchning. Företag i stråket når upp till en halv miljon fler människor inom en timme, vilket underlättar kompetensmatchningen.