På gång 2017-06-19T12:55:08+00:00

Fyra spår

– på gång

Så ska södra Uppsala växa – 33.000 nya bostäder

"Tiotusentals nya bostäder, en ny tågstation och nya spårvagnslinjer. Nu står det klart hur Uppsala kommer att växa i framtiden, och vem som ska göra vad." skriver svt nyheter 11 december 2017, läs hela artikeln här.

Uppsalapaketet innehåller historisk satsning på hållbart resande och bostäder

Efter avslutade förhandlingar mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala kan de tre parterna presentera ett investeringspaket i miljardklassen för infrastruktur och bostäder. I Uppsalapaketet ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår till Uppsala, en ny tågstation vid Bergsbrunna, en ny kollektivtrafiklänk över Fyrisån, spårvägstrafik och 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna. I september 2017 stod det klart att södra Uppsala är ett av [...]

Förhandling om fyra spår klar

"Förhandlingen mellan Knivsta kommun och staten om fyrspårig järnväg genom kommunen har avslutats. Reaktionerna är blandade, KD vill ha folkomröstning om avtalet" skriver Knivstabygden 29 november 2017. Här kan du läsa hela artikeln, sida 4.

Fungerande järnväg, inte bara för storstäderna

"I kommande åtgärdsplanering behöver vi tänka på helheten för att få hela Sveriges järnväg att fungera bra", skriver Emma Wallrup i en debattartikel som Uppsala Nya Tidning publicerad 22 november 2017. Här kan du läsa hela artikeln. 

Avtalet om fyra spår klart

Förhandlingarna om fyrspår är nu klara mellan staten och Knivsta kommun. Förmodligen kommer byggnationen att påbörjas under 2018 och enligt ett pressmeddelande på Knivsta kommuns hemsida ska arbetet vara färdigställt inom 10 - 15 år. Läs mer om detta i Uppsala Nya Tidning, 2017.  

Fler arbetstillfällen och större möjligheter att bygga bostäder

"Trafikverket vill i sin plan att det blir en satsning på fyrspårig järnväg hela vägen mellan Uppsala och Stockholm. Erik Pelling (S) ser positivt på beskedet. Johan Örjes (C) hade gärna sett att bygget kom igång tidigare." (Sveriges radio, P4 Uppland, 2017). Här kan du läsa hela artikeln, som Sveriges radio, P4 Uppland publicerade 31 augusti 2017.

Kinnunen (S): “Vinst för hela Sverige”

"Beskedet om att Trafikverket föreslår en utbyggnad av järnvägen från Uppsala mot Stockholm möts av positiva reaktioner från politiskt håll." (Uppgång - Uppsala Nya Tidning, 2017). Här kan du läsa hela artikeln, som publicerades på Uppgång - Uppsala Nya Tidning 31 augusti 2017.

Trafikverket föreslår: Fyrspår Stockholm − Uppsala

"Trafikverket presenterade under torsdagen sin plan för det framtida infrastrukturnätet i Sverige. En del av den planen var fyrspår mellan Stockholm och Uppsala." (SVT Nyheter, 2017). Här kan du läsa hela artikeln, som SVT Nyheter publicerade 31 augusti.

Satsningen på fyrspår mellan Uppsala och Stockholm välkomnas

Region Uppsala och Länsstyrelsen gläder sig över dagens besked från Trafikverket: fyrspår hela vägen mellan Uppsala och Stockholm är prioriterat och ska påbörjas under perioden 2024 - 2029. Enligt förslaget reserveras omkring 2,4 miljarder kronor till fyrspåret fram till 2029. Hela investeringen kan slutföras därefter. Detta möjliggör minst 50 000 nya bostäder. I dagsläget är det endast fyrspår mellan Arlanda och Stockholm. En rapport från SWECO har [...]

Ödesbesked för Uppsalas tillväxt

"Under torsdagen kommer ett av de viktigaste beskeden på länge för Uppsalas utveckling. Trafikverket berättar om det blir något fyrspår till Uppsala eller inte. Men alla är inte med på tåget för Uppsalas tillväxt." (Uppsala Nya Tidning, 2017). Här kan du läsa hela artikeln, publicerad 31 augusti, 2017.

”Investera i räls och väg där nyttan är som störst”

"Storskaliga projekt som höghastighetsjärnväg mellan storstäderna riskerar att tränga undan infrastrukturinvesteringar med större nytta. Satsa på den infrastruktur som finns och bygg bort befintliga brister istället. Satsa på pendlarna, inte höghastighetsjärnväg, skriver ledande regionala företrädare från Stockholm-Mälarregionen." (Dagens samhälle, 2017). 24 augusti publicerade Dagens samhälle artikeln ”Investera i räls och väg där nyttan är som störst” Läs artikeln här.