Nya bostäder 2017-06-14T07:17:36+00:00

Fyra spår

– nya bostäder

100 000 bostäder på sikt Uppsala–Märsta, 60 000 direkt

På sikt (år 2050) möjliggörs 100 000 bostäder mellan Uppsala–Märsta, enligt Handelskammaren, varav 60 000 bostäder är fördelade på 45 000 i Uppsala och 15 000 i Knivsta. Fler bostäder förutsätter nya stationslägen i Bergsbrunna och Alsike. Därutöver planeras det för ytterligare 13 000 bostäder i övriga sex kommuner i Uppsala län.

43 000 bostäder Märsta–Solna

I Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna och Solna tillkommer cirka 43 000 bostäder till 2030, enligt bostadsmarknadsenkät.

Källa: Stockholms läns landsting demografisk rapport 2016:03

76 000 bostäder längs den Botniska korridoren

Längs den Botniska korridoren bedöms cirka 76 000 bostäder tillkomma till följd av bättre kommunikationer. Nya beräkningar pågår, under ledning av tidigare infrastrukturministrar Ulrika Messing och Katarina Elmsäter-Svärd.

Summeras samtliga bostadsplaner skulle fyrspåret kunna bidra till och möjliggöra över 200 000–250 000 bostäder.

Investeringen av fyrspår beräknas till 6,7 miljarder kronor. Delat på 100 000 bostäder blir det 67 000 kronor per bostad. Resten svarar marknaden för. Ingen annanstans får man så många bostäder per kilometer järnväg, cirka 3 000 bostäder per km.

Åtgärden bidrar positivt till de transportpolitiska målen framförallt genom en förbättring av tillgängligheten och ökad personkapacitet, samt ger förutsättningar för ett omfattande bostadsbyggande och stadsutveckling.

– Trafikverkets åtgärdsavtalsstudie