”Investera i räls och väg där nyttan är som störst”

“Storskaliga projekt som höghastighetsjärnväg mellan storstäderna riskerar att tränga undan infrastrukturinvesteringar med större nytta. Satsa på den infrastruktur som finns och bygg bort befintliga brister istället. Satsa på pendlarna, inte höghastighetsjärnväg, skriver ledande regionala företrädare från Stockholm-Mälarregionen.” (Dagens samhälle, 2017). 24 augusti publicerade Dagens samhälle artikeln ”Investera i räls och väg där nyttan är som störst” Läs artikeln här.

2017-08-24T11:21:00+00:00 August 24, 2017|