Grönare resor 2017-06-13T12:35:34+00:00

Fyra spår

– grönare resor

  1. Klimatsmarta arbetsresor: Utbyggda spår och kollektiva transporter gör att 500 000 fler får kortare till jobbet. Fler och snabbare klimatsmarta resor till Arlanda och i landets mest trafikerade pendlingsstråk.
  2. Överflyttning från inrikesflyg till tåg: Över hälften av 1,8 miljoner flygresenärer från Östersund, Umeå och Sundsvall bedöms kunna flytta över till tåg, vilket leder till mindre koldioxidutsläpp.
  3. Minskad trängsel: Minskad robusthet i spårtrafiken gör att fler väljer bilen, vilket skapar trängsel och utsläpp. Trängselkostnaderna bara i Stockholms län uppgår till över 6 miljarder kronor.
  4. Bättre flöden av folk och gods: En konkurrenskraftig region bygger på goda flöden av människor och godstransporter. Det minskar utsläppen och tidsförlusterna.