Förenar landet 2017-06-14T07:13:30+00:00

Fyra spår

– förenar landet

 1. Viktigt för Sverige, särskilt norra Sverige och Stockholm–Mälarregionen. En starkare länk mellan norra Sverige och en växande huvudstadsregion.
 2. Landets samlade utvecklingskraft tas tillvara.
 3. Större effekt av investeringar norr om Gävle. Halverar på sikt restiderna längs norrlandskusten.
 4. Restidsvinster för omkring 13 miljarder kronor.
 5. Restiderna minskar.
 6. Alla når Arlanda snabbare. Lättare för fler att nå Arlanda som landets viktigaste internationella nav.

– ger nya restider

 • Sundsvall–Stockholm, 2 timmar.
 • Umeå–Stockholm, 3,5 timmar.
 • Stockholm–Uppsala, 30 minuter.
 • Stockholm–Uppsala, 14 tåg i timmen.

SJ räknar med att restiderna längs norrlandskusten kan halveras. Sträckan Stockholm–Uppsala tar 30 minuter, med kvartstrafik. Redan 2017 kommer ett tåg i timmen att ta 30 minuter, efter öppnandet av Citybanan.

Idag går det 8 tåg i timmen mellan Stockholm–Uppsala. Med fyra spår ökar detta till 14 tåg i timmen. Det innebär:

 • 4 SL-pendeltåg, med kvartstrafik. Idag 2.
 • 6 regionaltåg, med 10-minuterstrafik. Idag 4.
 • 4 fjärrtåg. Idag 2.